Encore Models F-102 Delta Dagger 1/48 – Works

1-48-F-102A-Delta-Dagger-ENC-48001_b_0

This kit has totaly raised panel lines. Thats why first step is re-scribe all panel lines.

– Kit tamamen dışa detaylı. Bu yüzden önce tüm dışa detayı içe çevridim.

I use these tools for re-scribing.

–  İçe detay açma işleminde kullandığım aletler.

IMG_3444

My best tool is drill chuck and a normal needle in it. Normally i dont use scribing template if raised panels are hard and strong. I directly follow the raised panel with needle (number 4). Every scribing step must be very soft until you get  desired result. Than i re-scribe same panel lines with JLC Razorsaw blade (number 3), only one or two step to make line in good trim,straigh.Note the tip of saw blade sharpened.

–  Favori aletim, bir el matkabı içine sıkıştırılan bildiğimiz dikiş iğnesi. Bu kitin plastiği çok sert olduğu için detay açarken genellikle cetvel kullanmadım. Direk dışa detay takip edilerek, iğne ucuyla çok hafif bastırarak, defalarca üzerinden geçerek içe detayı oluşturdum. Bu bitince aynı açılmış detay üzerinden maket testeresi ile bir iki kez daha geçip hattı daha keskin ve net hale getirdim. Maket testeresinin ucu sivriltilirse detay açmak için kullanımı daha kolay oluyor.

After scribing process, i sanded all surface with 600-1000 grit sandpaper and applied black dry pastel to all re-scribed line. This make easy to find over scribed area or any mistake. I use CA glue as a filler to correct scribing mistake and sanding again.

-İçe detay açma işleminden sonra 600 ile 1000 no lu zımparalarla tüm çapaklar ve kalan dışa detay temizlendi. Üzerine kuru pastel uyguladım ki tüm olmuş veya olmamış panel çizgileri görülebilsin. Hatalı kısımlar işaretlenip CA yapıştırıcı ile tekrar doldurulup zımparalandı.

IMG_3365IMG_3368IMG_3370IMG_3367

Main landing gear bay has some detail but nose landing gear bay is almost empty.

-Ana iniş takımı yuvası detaylı denebilir ama burun iniş takımı yuvası neredeyse boş.

IMG_3371IMG_3375

Kit gives some photo-etch detail for nose gear bay but i added some more detail.

– Kitle beraber photo-etch detay seti veriliyor ama ben biraz daha detaylandırdım.

IMG_3408IMG_3409IMG_3411

Kit have some resin detail set. example cockpit tube but i am planning to make canopy closed and actually no big difference between resin and plastic. Thats why i will use plastic one to skip fixing problem resin tube.

–  Kitle beraber bazı resin parçalarda veriliyor mesela kokpit. Ama resimdende görüleceği gibi plastik olan ile arasında çok fark yok. Ben zaten kanopiyi kapalı yapmayı planladığım için plastik kokpiti kullanacağım çünkü birleşme problemi yok.

IMG_3422

Noozle consist of 4 part. After asembly you will see seam line in and outside along the nozzle.

– Motor 4 parçadan oluşuyor. Kurulumdan sonra içte ve dışta birleşme hattı açıkca belli ki düzeltilmesi gerekiyor.

IMG_3364IMG_3381

It is difficult to delete symmetric the seam line in nozzle. To make this i use wooden cylinder, masking tape to make wooden cylinder desired wide appropriate to nozzle, and sand paper.

-Genellikle silindir şekilli parçalarda birleşme yerini yok etmek zordur.Simetrik olması gerekir. Bunun için silindir bir takoz kullanıyorum. Takozun kalınlığı yeterli değilse maske bantı ile istediğim kalınlığı elde edene kadar genişletiyorum. Üzerine zımpara sarıp silindirin içini simetrik bir şekilde zımparalıyorum.

IMG_3415IMG_3414IMG_3413

Sanding with 200-400-800-1200 grit sandpaper and check. Silver paint is best option to show any area need more sanding for correction.

-200-400-800-1200 no lu zımpara ile aşama aşama temziledikten sonra silver boya ile yeterli prüzsüz olup olmadığı kontrol edilir.

IMG_3430

Exhaust inside has some gaps and looks empty from outside. To correct this i filled inside with miliput first, then glued necessary parts, then sanding same way and tool above (wooden cylinder). Test with silver paint and rescribe detail.

-Gövdeyi birleştirip dışarıdan bakılınca eksoz içi çok boş duruyor, aynı zamanda bazı boşluklarda mevcut. Bu yüzden iç kısım önce miliput ile dolduruldu sonra iç plastik parça yapıştırıldı. Üzerine yine silindir takoz yardımıyla zımpara uygulanıp pürüzsüz hale getirildi. Yine boya testi aynı şekilde ve perçin açma yapıldı.

IMG_3380IMG_3425IMG_3432

Kits resin control surfaces are not in good condition.A lot of scrapes over surface. Resin intakes have some bubble. So i wont use them.

-Kitle bir verilen resin kumanda kontrol yüzeyleri çok pürüzlü, resin hava alığının üzerinde ise hava kabarcıkları var. Bu yüzden resin kullanmıyorum.

IMG_3419IMG_3421

Encore Models F-102 has case XX wing. I need case X wing. I straightened curved XX wing tip under hot water with help of a hammer. After this enforcement i will need a lot of filling and sanding later.

-Encore Model’in F-102 si case XX kanat tipi yani kanat uçları aşağı kıvrık. Benim ihtiyacım case X kanat olduğu bu düzeltilmesi gerekiyor. Bunun için sıçak su içerisinde kanat uçlarını bekletip çekiç yardımıyla düzeltme yaptım. Ancak bir sonraki aşamada ciddi dolgu-zımparalama işlemi olacak.

IMG_3446IMG_3449IMG_3447IMG_3445

After enforcement process, a lot of gaps and cracks was occurred on the wings. Again sanding with various sand paper to make smooth and give shape. After check with metal paint i rescribed missing panel lines.

– Bir önceki aşamadan sonra kanat üzerinde birçok çatlak ve kırıklar oluştu. Yine zımparalama işlemi ile bu çatlaklar giderildi. Aynı zamanda kanada istenen şekil verildi. Metal boya ile yapılan kontrolde sonuç temiz gözüküyor. Artık kaybolan panel çizgileri tekrar açılabilir.

Kit plan says glue nozzle to fuselage first before fuselage assembly. But if you follow kit plans you will see some big gaps inside between fuselage and nozzle. After that point you dont have chance to fill and sand gap. Because no enough area. Thats why i glued fuselage without nozzle. Next step will be sanding and cleaning inside of exhaust then installing nozzle.

-Kitin kendi yapım planına göre motor önce gövdeye yapıştırılacak sonra gövde birleştirilecek. Ama eğer bunu yaparsanız motorla gövde arasında iç tarafta yine birleşme hattı kalacak ve artık düzeltme şansı kalmayacak. Çünkü çok dar bir alan kalıyor. Zımpara yapılması mümkün değil.Bu yüzden önce gövde birleştirildi. Bir sonraki aşamada iç kısım zımparalanıp temizlecek sonra motor monte edilecek.

IMG_3451IMG_3455IMG_3456IMG_3454

Exhaust was strengthened both side with evergreen plastic before heavy sanding to prevent cracking and slimming.

– Egsoz kısmının iç ve dış tarafına plastik parçalar ilave edildi. Bunun sebebi bir sonraki aşamada yapılacak olan zımparalama işleminde gövdede olabilecek olan çatlama ve asimetrik incelmeleri önlemek.

 

IMG_3459IMG_3460

After sanding and cleaning result is acceptable.

-Zımparalama sonra durum daha çok daha iyi.

IMG_3462IMG_3463

There are lot of rivet detail around F-102 exhaust need riveting. There is no rivet detail on original kit. First i marked the line need to make rivet with HB pencil. Then  rivets created with RB Riveting tool scale 0.75.

-Gerçek F-102 egsoz kısmı birçok perçin detayı içeriyor ama kit üzerinde bu bölümde herhangi bir perçin detayı verilmemiş. Bu işlem için önce HB kurşun kalem ile perçinlenecek hatlar çizildi sonra RB Riveting tool- 0.75 ölcekli olan kullanılarak tüm eksik perçinler açıldı.

IMG_2964IMG_3486

After riveting i re-open every rivet one by one with a needle (tool number 4 first picture). This make more precise detail. Then all detail sanded with 1000 no sandpaper.

-Perçin işleminden sonra her delik tek tek genişletildi. Bunun için ilk resimde gösterdiğim 4 numaralı alet, iğne ucunu kullandım. Perçin aletinin açtığı detayı çok zayıf buluyorum, üzerinden tekrar geçince bana göre çok daha net perçin elde ediliyor. Hepsinin üzerinden 1000 nolu zımpara ile bir kaç kat zımpara işlemin uygulandı.

IMG_3489IMG_3492IMG_3490

Some gaps around nose landing gear bay were filled with epoxy puty then after i will sand,clean and some gaps were eliminated with evergreen plastic.

– Burun inis takımı yuvası etrafındaki bazı boşluklar epoxy putty ile bazıları plastik parçalar ile dolduruldu. Epoxy putty kuruyunca zımparalanıp temizlenecek.

IMG_3464

Kit gives resin radome but after i checked, joint area size is different than the plastic one. This means another fitting problem. Instead of fitting works resin radome to fuselage i prefered plastic radome fitting correct but shape of plastic one is not correct. I sanded plastic radome until desired shape is obtained.

-Kit burun için resin radome seçeneği sunuyor. Ama resin ile plastik karşılaştırılınca resin radome modelin ölçüsünde olmadığı gözüküyor. Buda bir başka birleştirme problemi demek. Bununla uçraşmak yerine plastik radomu kullanmayı tercih ettim en azından sorunsuz oturuyor.Ama plastik radomun şekli hatalı.Bunuda zımparalayarak istediğim şekle soktum.

IMG_3458IMG_3469

Inside of air intake is empty. You can see all inside of fuselage, joint areas, mold defects… I dont want this. Thats why i covered inside with evergreen plastic. At least wiev area from outside much better.

– Hava alığı içleri boş. İçerideki tüm birleşme yerleri, kalıp izleri dışarıdan görülebiliyor. Bunu gidermek için hava alığı içleri geniş yüzeyli plastik parçalar ile kaplandı. En azından dışarıdan gözüken kısım kapatılmış oldu.

IMG_3472IMG_3473IMG_3474

To make seamless air intake i applied a lot of putty then sanding then a lot of layer of Mr.SURFACER 1200. After a lot of sanding again the result is acceptable now.

– Hava alığının içine birçok  kez dolgu macunu-zımpara uygulandı. Üzerine birçok katman Mr.SURFACER 1200 ve yine zımparalama işlemi. Sonuç şimdi kabul edilebilir.

Wing assembly is completed. Before glue each wing i painted landing gear bay with Vallejo acrylics. Detail of landing gear bay is good. I added some extra stencil. You can see big gaps between wing parts around leading edge. It is filled with CA glue.

Kanat kurulumundan önce iniş takımı yuvaları boyandı. Boyama Valleyo akrilikler ile yapıldı. Üzerlerine extra stencil kullandım. Kitin içinden böyle bir decal çıkmıyor. Bu arada kanat uçu kısmında ciddi boşluklar var. Bu boşluklar CA yapıştıcı ile dolduruldu.

Fuselage and wings, missile bay doors and air intakes was mounted. You can identify  fitting problem easly  from picture which is filled with CA glue again.

– Gövde ile kanatlar, hava alıkları ve füze yuva kapakları monte edildi. Yine resimlerden birleşme esnasında ciddi boşluklar olduğu görülebilir. Aynı şekilde bu boşluklarda CA yapıştırıcı doldurularak giderildi.

Clear parts have some scratches . Before FUTURE bath i need clean the canopy. First sanding with polishing sponge from coarse to fine. Then applied Tamiya Compound Finish with help of a mini grinder. Finaly clean the canopy with Tamiya Modeling Wax.

– Şeffaf parçalar üzerinde çizikler vardı. Bunları FUTURE banyosu yapmadan önce temizlemek gerek. Bunun için önce inceden kalına doğru parlatma süngerleri kullanıldı. Sonra gravür aleti yardımıyla Tamiya Finish Compound uygulandı. Sonra Tamiya Modeling Wax ile silindi ve temizlendi.

Photo-etch instrument panel comes with this kit.

– Photo-etch alet paneli kitin kendi verdiği photo-etch parça.

Resin Glare shield is very thin so i broke front part during instrument panel installation. I created new one with plastic parts and some metal tape. I used pilot from Aero Bonus type “USAF Fighter Pilot-VietnamWar 1960-1975”. Parachute was made with milliput between pilot and seat. Seat belts are two layer of Tamiya masking tape.

– Resin ön konsol çok ince yapıda olduğu için photo-etch panel takılırken kırıldı.Resimlerdende görüleceği gibi plastik parça ve metal bant yardımıyla tekrar yapıldı. Pilot olarak “Aero Bonus USAF Fighter Pilot-VietnamWar 1960-1975” kullandım. Pilot ile koltuk arasına miliput ile paraşüt yapılması gerekiyor. Kemer olarak is çift kat Tamiya maskeleme bantı kullandım.

After some wash, highlight, weathering cockpit is ready.

– Çeşitli eskitme ve gölgelendirme sonrası kokpit hazır.

Front clear part was detailed with some decal from inside and mounted to fuselage. Also helmet and oxygen mask was added.

-Ön seffaf parça iç kısımdan decal kullanılarak detaylandırıldı ve yerine monte edildi. Kask ve oksijen maskesi ilave edildi.

dry fit show you that there are big gaps between fuselage and canopy.

-Kanopiyi yapıştırmadan yerine monte ettiğinizde yine ciddi boşluklar göreceksiniz.

I fill big gaps over canopy with plastic parts everytime. Then i correct the plastic with sandpaper until the fitting problem is terminated

-Kanopy üzerinde olan büyük boşlukları her zaman plastik parça koyarak doldururum. Daha sonra ilave edilen plastik parçayı birleşme problemi ortadan kalkana kadar zımparalarım.

Canopy glued with CA glue. Dont worry about fog problem over clearparts because i covered canopy with some layer of varnish. This time i used FUTURE but any kind of varnishes prevent being fogged by fumes from superglue.

-Kanopi yerine CA yapıştırıcı ile yapıştırıldı. Kanopiyi daha önceden FUTURE ile kapladığım için artık hiçbir yapıştırıcı kanopiye zara vermez. Sadece FUTURE değil, her türlü parlak vernik kanopiyi dumanlanmadan korur.

And canopy is sanded again to make exact shape with fuselage, tested with metal paint, filled and sanding again.

-Ve kanopi gövde ile tam bir bütünlük sağlaması için yine defalarca zımparalandı kontrol edildi ve yine zımparalandı.

Canopy is polished with the same technique mentioned before easly.

-Kanopy önceki aşamalarda bahsedildiği şekilde yeniden parlatıldı.

Fins over wings was highly damaged during enforcement to make case X wing. So i need to create new one. Also it is much better.Because original fins are too thick.

-Kanat üzerlerinde bulunan kanatcıklar case X kanat düzeltmesi yapılırken zarar gördükleri için plastik parça kullanılarak tekrar yapıldı. Zaten orjinal kanatcıklar çok kalın oldukları için plastik ile yeniden yapılması çok daha iyi.

To glue plastic fins i used Mr. Cement S. After dried first shape was given by a scissors and then corrections  was made by sanding until desired result was created.

-Plastik parça yerine Mr. Cement S ile yapıştırıldı. Kuruduktan sonra ilk şekil makas ile verildi. Asıl düzeltme zımparalayarak yapıldı.

External fuel tank and pylons have raised panel lines. Fitting is not acceptable. Detail on locking mechanism is poor. I need to correct.

-Harici yakıt tankları dışa detaylı, paylonlar ile tamamen uyumsuz ve kilit mekanizması detaysız. Hepsi düzeltilmeli.

External fuel tanks were rescribed and new locking system added from spare parts.

-Harici yakıt tankları tekrar içe detaya çevrildi ve kilit mekanizması farklı bir kitten alındı.

Pylons were created from evergreen plastic and detailed. No fitting problem anymore. Result is much much better.

-Pylonlar evergreen plastik parçalar ile yeniden yapıldı ve detaylandırıldı. Artık birleşme problemi yok ve sonu çok daha iyi..

Nose gear door bay was detailed. To engrave taxi light i had to cut some parts, then i engraved to make lens. Then after i re-created cutted parts from plastic.

Burun iniş takımı kapağı detaylandırıldı. Taxi ışığını oyup içine lens yerleştireceğim için oyulması gerekli. Bunun için buna engel olan parçalar kesildi. Oyma işleminden sonra tekrar eksik parçalar ilave edildi.

Ready for painting.

-Boyama için hazır.

Base coat is Vallejo Grey primer.Over primer I used Vallejo Model Air 71046 for main color. Then salt weathering appiled with little darker tone of main color.

-Önce Vallejo Grey Primer üzerine ana renk olarak Model Air 71046, üzerinede aynı rengin biraz daha koyu tonu ile tuz eskitme yapıldı.

All panel lines was drawn one by one with a pencil.

-Tüm panel çizgileri tek tek kurşun kalem ile çizildi.

Masking again to paint different colored areas.

-Yine maskeleme. Siyah ve kırmız bölgelerin boyanması için gerekli.

Paint damages are made with different tone of main color with a brush almost dry.

-Ana gövde renginin farklı tonları ile neredeyse kuru bir fırça ile boya üzerindeki hasarlanmalar yapıldı.

I applied thick layer of Tamiya X-22 clear (acrylic). After dry  (about 1-2 hour) aircraft is ready for decal. Decals are from HOBBYTIME DECAL 72004 and they are really good.Stencils are from kit decal. After decal another layer of tamiya X-22, especially  sprayed over decal.

-Kalın bir tabaka olarak birkaç kat Tamiya X-22 clear atıldı. 1-2 saat kurumaya bırakıldıktan sonra decal için hazır. Decal HOBBYTIME DECAL 72004. Gerçekten kaliteli ve ince. Stencil olarak kitin kendi decalleri kullanıldı. Decallerin üzerine son bir kat daha X-22 atılıp işlem tamamlandı.

Oil paint was used to imitate rain effect over clear coat. Then Microscale Micro Flat coat.

-Parlak vernik üzerine yağlı boya ile yağmur efekti verildi. Sonrada Microscale Micro Flat ile mat vernik kaplandı.

Pitot tube was painted as shown on pictures below. First need a good masking around black nose area then paint with gloss white. After white paint is dried,  masking for red line. Paint all pitot to red then mask off.

– Pitot tüpü boyaması resimlerdende görüleceği gibi, önce iyi bir maskeleme gerektiriyor. Çünkü hemen arkası mat siyah radome. Sonra parlak beyaz ile boyanıp kurumaya bırakıldı.Üzerine kırmızı renk için yine maskeleme. Kırmızı boyandı ve maskeler artık sökülebilir.

Kit is almost finished. Just need very small corrections.

-Kit neredeyse bitti. Sadece küçük düzeltmeler kaldı.

F-102 has lot of navigation lights. Kit doesnt give clear parts for this lights. Thats why i have to create one more time. First, light places was drilled and painted with silver color. Size is 2 mm.

-F-102 üzerinde birçok posizyon ışığı mevcut ama kitin içinden bunun için herhangi bir şeffaf parça çıkmıyor. Bunlar düzeltilmeli. Bunun için önce ışıkların olduğu yerler 2 mm çapında oyuldu ve içleri silver ile boyandı.

Then 2 mm clear rounds was created with help of a punch set.

-Delgeç yardımıyla 2 mm çapında şeffaf parçalar yapıldı.

This 2mm clear round parts placed its place without glue. Because hole size is exactly the clear round parts size. Fits perfect. Then paint with its proper color. Clear red and clear blue was used for that.

-Bu 2 mm lik şeffaf yuvarlak parçalar yerine oturtuldu. Bunun için yapıştırıcıya gerek olmadı çünkü delik ölçüsü tam olarak şeffaf parça ölçüsünde. Sonra şeffaf kırmızı ve mavi kullanılarak kendi renklerine boyandılar.

And last step. Canopy frame was painted with sand and dark grey color with acrylic paints. Then riveting. Finally weathering with black dry pastel to brake down the bright sand color of frame.

– Ve son aşama . Kanopy üzerinde olan koyu gri ve kum rengi çerçeve akrilik boya ile boyandı. Tekrar perçin açıldı ve kuru pastel ile eskitilerek parlaklı yok edildi.

The end for this model.

CLICK FOR FINISHED MODEL PICTURES

ALL RIGHTS RESERVED